جزوه درس مدیریت و سنجش شبکه

این آموزش به مبحث مانیتورینگ شبکه می‌پردازد که امروزه این فرآیند یکی از مهمترین فعالیت‌های حساس یک تیم فناوری اطلاعات در یک سازمان محسوب می‌شود.