شبکه‌های کامپیوتری

امروزه دیگر به جای اینکه یک کامپیوتر بزرگ کلیه کارهای محاسباتی را انجام دهد، تعداد زیادی کامپیوتر کوچک که به هم متصل هستند، این کار را انجام می‌دهند. به این سیستم‌ها شبکه‌های کامپیوتری گفته می‌شود. شبکه‌های کامپیوتری به خاطر کاربرد بسیار زیاد شبکه‌ها در محیط‌های کاری از دروس مهم و کاربردی رشته مهندسی برق و کامپیوتر به شمار می‌رود. هدف این فرادرس فراگیری مباحث تخصصی در حوزه شبکه برای دانشجویان رشته برق و مخابرات است. در ضمن این درس مقدمه ورود به دروش پیشرفته‌تر در ارشد مخابرات در زمینه شبکه‌های مخابرات بی‌سیم محسوب می‌شود.