فرصت‌های شغلی در زمینه کامپیوتر و برنامه نویسی

چنانچه فرصت شغلی مورد نظر منقضی نشده است، و مهارت‌های مورد نیاز را دارا می‌باشید، رزومه خود را ایمیل کنید:

nasiri_zn@yahoo.com