جزوه درس سیستم‌عامل

برای تمام کسانی که می خواهند حرفه لینوکس (Linux) را انتخاب کنند و لینوکس را یاد بگیرند ضروری است تا آموزش مقدماتی لینوکس را بگذرانند. این جزوه، مقدمه ورود به دنیای لینوکس است. در این جزوه، با مفاهیم لینوکس آشنا خواهید شد.