جزوه درس مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

این درس دانشجویان را با مبانی و تاریخچه فناوری اطلاعات آشنا می‌کند. علاوه براین کاربردهای این فناوری در جامعه و اثراتی که در اثر این کاربردها به وجود می‌آید، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. روندهای آتی رشد این فناوری‌ها و توسعه کاربردهای آن‌ها نیز ارائه می گردد.