سوییچینگ و مسیریابی

فرآیندهای Routing یا مسیریابی و سوئیچینگ (Switching) اساس و پایه کاری یک ارتباط شبکه را تشکیل می‌دهند. در واقع هر کدام از این فرآیندها در لایه های مختلفی از شبکه انجام می‌شوند و به عنوان یک کارشناس شبکه شما باید تفاوت آن‌ها را به خوبی بدانید. فرآیند سویچینگ یا Switching در لایه دوم از مدل OSI انجام می‌شود و به معنی رد و بدل کردن Packet های Data ی شبکه بین تجهیزات یک شبکه محلی یا Local است.