زهرا نصیری اقدم

University Lecturer , Full Stack Developer , PhD Candidate

ده سال سابقه تدریس کامپیوتر٬ مولف و مترجم پنج کتاب دانشگاهی
استاد دانشگاه‌های دولتی٬ آزاد٬ پیام‌نور٬ علمی کاربردی
استاد نمونه‌ی دانشگاه در دو سال متوالی
مدرس دوره‌های آزاد

سوابق کاری

سوابق تحصیلی

کتاب‌های تألیفی

سوابق تدریس

سوابق علمی

دروس تدریس شده

مقالات ارائه شده

تقدیرنامه‌ها

گواهینامه‌ها