کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی

موضوع:

مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی

نويسندگان:

دكتر زهرا نصيري اقدم

انتشارات:

ادیبان روز

چکیده:

امروزه کامیپوتر و برنامه‌نویسی ابزاری قدرتمند در زمینه‌های مختلف محسوب می‌شوند. انجام بسیاری از فعالیت‌های پژوهشی بدون حضور کامپیوتر و بدون کمک گرفتن از برنامه‌نویسی سخت و گاهی غیرممکن می‌باشد.

یادگیری برنامه‌نویسی می‌تواند به شما کمک کند در موضوعات دیگری که در حال مطالعه و یادگیری آن‌ها هستید بهتر عمل کنید. درحین برنامه‌نویسی شما می‌آموزید چگونه یک مشکل را به مراحل کوچکتری تقسیم کنید و از زبانی استفاده کنید که کامپیوتر می‌تواند آن را درک کند. با یادگیری برنامه‌نویسی شما باهوش‌تر شده و نسبت به دیگران متفاوت‌تر فکر می کنید.

زمانی که برنامه‌نویسی را در تک تک ابعاد زندگی خود نهادینه می‌کنید، هرکدام از این ابعاد، قدرتمندتر و هدفمندتر از قبل می‌شوند.

کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی، مبانی و مفاهیم کامپیوتر و برنامه‌نویسی سی پلاس پلاس را بطور مفصل و کامل در دو بخش و دوازده فصل به مخاطبان حوزه برنامه‌نویسی آموزش داده است.