جزوه درس روش پژوهش (شیوه ارئه مطالب علمی و فنی)

متاسفانه در کنار اهمیت آشنایی با روش‌های اصولی ارائه علمی، به این موضوع در دانشگاه‌های کشور به میزان کافی پرداخت نمی‌شود و دانش محدود دانشجویان در این موضوع نیز نه در طی یک فرایند آموزشی مدون، که بر مبنای سعی و خطا به دست می‌آید. این موضوع باعث می‌شود که در موارد متعددی، نتایج علمی به دست آمده توسط دانشجویان و پژوهشگران، در حاشیه و در سایه یک ارائه ضعیف مانده و دیده نشوند. «روش پژوهش و شیوه ارائه علمی»، دقیقا بر همین موضوع تمرکز دارد. این جزوه می‌خواهد مباحث پایه و اساسی مرتبط با ارائه علمی را به ساده‌ترین حالت ممکن بررسی نماید و نکاتی را مطرح نماید که رعایت آن‌ها، اثر بسیار زیادی بر روی کیفیت ارائه آثار علمی خواهد داشت.