جزوه درس برنامه‌نویسی به زبان ماشین و اسمبلی

زبان اسمبلی یک زبان سطح پایین و بر پایه ۰ و ۱ است. اسمبلی مستقیم دستورالعمل‌های پردازنده اصلی را می‌نویسد. به همین دلیل یک برنامه‌نویس به زبان اسمبلی باید در مورد جزئیات سخت افزاری CPU از جمله ثبات‌های آن اطلاع داشته باشد. به همین دلیل در درس اول مبناها و معماری ریزپردازنده آموزش داده شده است. در بسیاری از موارد و پروژه‌ها برای افزایش کارایی بهتر از این کد استفاده می‌شود. هدف این جزوه آشنا شدن بیشتر با نحوه کار پردازنده است.