جزوه درس نحوه نگارش پروژه و مقاله

یک پروژه مراحل و قواعد مختلفی دارد که رعایت ترتیب آن‌ها الزامی است. برای به اجرا رساندن آن باید درک خوبی از مفهوم داشت و به طور دقیقی برنامه ریزی کرد. یک پژوهشگر باید از زمان و کیفیت پروژه‌ای که می‌خواهد آغاز کند، آگاه باشد. به طور کلی یک پروژه باید هدفمند باشد و سازمان یکپارچه ای داشته باشد. در این جزوه با اصول نگارش یک پروژه یا یک مقاله آشنا خواهید شد.