کتاب مهندسی نرم‌افزار

IBM.Press.Disciplined.Agile.Delivery.May. 2012 (1)

موضوع:

تولید نرم افزار به روش اجایل

نويسنده:

دكتر زهرا نصيري اقدم

انتشارات:

ادیبان روز

چکیده:

فرآیند توسعه نرم افزاری چابک -Agile- در بهار سال ۲۰۰۱ از طریق مطلبی با عنوان بیانیه چابک معرفی شد. وقتی یک تیم کوچک که همکاری زیادی بین اعضای آن وجود دارد و توسعه نرم افزاری اجایل را در برنامه کاری خود قرار میدهد، باعث افزایش کیفیت تولید، کارآیی گروه و تحویل به موقع محصول می شود. این امر باعث تحریک گروه های بزرگ تر میشود. که اصول چابک را در فضای کاری خود عمال نمایند.

سایر کتاب‌ها