کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات

موضوع:

علوم كامپيوتر وفناوري اطلاعات

نويسندگان:

دكتر زهرا نصيري اقدم

مهندس غلامحسن كشاورز افشاري

انتشارات:

ناقوس

چکیده:

در عصر حاضر كه به آن انفجار اطلاعات مي گويند,پيشرفت تكنولوژي آنچنان جنبه هاي گوناگون زندگي ما را تحت تاثير قرار داده و در متن زندگي ما نفوذ كرده است كه گاها براي خودمان نيز هيجان آور و باور نكردني است فناوري اطلاعات بحث داغ محافل علمي دنيا تلقي مي شود و با گسترش روز افزون ارتباطات ونياز به برقراري آن ناگزير هستيم تا همگام با پيشرفت هاي شگرف اين فناوري ما نيز به روز باشيم تا از مزاياي اين فناوري بهره مند شويم به جرات ميتوان گفت در طول تاريخ و ظهور فناوري هاي مختلف هيچ كدام به اندازه فناوري اطلاعات نتوانسته اند اين چنين باعث ارتباط رشته هاي مختلف علوم به يكديگر و ايجاد تحول عميق شوند به بيان ديگر تكنولوژي فناوري اطلاعات تمام علوم را در حوزه هاي مختلف به كار ميگيرد تا بتواند اطلاعات مورد نياز متخصصين ,سازمان ها و مردم را در كمترين زمان و به بهترين وجه تامين نمايد از اين رو بر آن شديم تا كتاب پيش رو را تاليف و در اختيار عموم قرار دهيم باشد مورد استفاده دانشجويان و علاقه مندان حوزه فناوري اطلاعات قرار گيرد فصل اول كتاب در مورد تاريخچه كامپيوتر است و به تعريف كامپيوتر ,سخت افزار ونرم افزار پرداخته ميشود در فصل دوم در مورد اينترنت و اصول جستجوكردن در وب ومباحث بسيار كاربردي ميباشد فصل سوم كاربرد فناوري اطلاعات در حوزه هاي مختلف مورد برسي قرار گرفته و در فصل چهارم امنيت در فناوري اطلاعات و فصل پنجم به كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت بحران مي پردازد

سایر کتاب‌ها